Vrijeme: 08:13

Brutala #2

Izračunaj zbroj svih brojeva n većih od 3 takvih da se n! može zapisati kao umnožak n-3 uzastopna prirodna broja.