Vrijeme: 12:29

Tim Dama

Bodovi: 85
Članovi:
  1. Pesenka
  2. Smetalka