Vrijeme: 01:30

Tim Team 17

Bodovi: 141
Članovi:
  1. tonkosi
  2. Mihaell
  3. branfili