Vrijeme: 16:37

Tim klosari

Bodovi: 50
Članovi:
  1. GimVu
  2. Nikola Modalek
  3. Marko Sablić