Vrijeme: 17:08

Tim traktor

Bodovi: 15
Članovi:
  1. seljak
  2. kokoš
  3. IvanaP