Vrijeme: 16:33

Tim Ninja ratnici

Bodovi: 52
Članovi:
  1. Morska konjica
  2. NinjaKornjace