Vrijeme: 03:35

Tim huligani

Bodovi: 20
Članovi:
  1. Barbara
  2. Karla Marija
  3. margareta