Vrijeme: 23:55

Tim ztrinom

Bodovi: 25
Članovi:
  1. Ivan
  2. Luce
  3. Antonio