Vrijeme: 07:44

Broj brojeva s određenim svojstvima #4

Zadan je brojevni pravac na kojem se nalaze svi brojevi veći od 7 u uzlaznom poretku. Pero kreće s lijeve strane i označuje svaki broj takav da je \binom {n} {7} djeljiv s 12. Kako Pero označava sve više i više brojeva, udio označenih brojeva se približava broju p. Ako se broj p može zapisati kao \frac {m} {n}, gdje su m i n relativno prosti, odredite m + n?