Vrijeme: 10:52

Ostatci i znamenke #1

Koje su zadnje tri znamenke broja 1! + 2! + 3! ... + 1000000!? Rješenje zapišite kao prirodan broj.