Vrijeme: 17:59

Ostatci i znamenke #2

Neka je f(x) = x^{x^{x^x}}. Koje su zadnje dvije znamenke broja f(17) + f(18) +f(19) + f(20)? Rješenje zapišite kao prirodan broj.