Vrijeme: 16:25

Ostatci i znamenke #3

Koje su zadnje 3 znamenke broja 2016^{2016^{2016^{2016^{2016}}}}? Rješenje zapišite kao prirodan broj.