Vrijeme: 18:53

Ostatci i znamenke #4

Koje su zadnje tri znamenke broja 2005^{11} + 2005^{12} + 2005^{13} + \dots + 2005^{2005} + 2005^{2006}? Rješenje zapišite kao prirodan broj.