Vrijeme: 11:51

Ostatci i znamenke #5

Koje su zadnje 3 znamenke broja 2008^{2007^{2006^{\dots^{2^1}}}}? Rješenje zapišite kao prirodan broj.