Vrijeme: 18:04

Broj brojeva s određenim svojstvima #2

Koliko različitih pozitivnih višekratnika od 1001 se može zapisati u obliku 10^j - 10^i, ako vrijedi 0 \le i < j \le 99?