Vrijeme: 03:28

Broj brojeva s određenim svojstvima #5

Koliko ima prirodnih brojeva n < 10^9 takvih da je broj 2^n - 1 djeljiv s 3 te da je broj \frac {2^n - 1} {3} djelitelj broja 4m^2 + 1 za neki prirodan broj m?