Vrijeme: 19:02

Nizovi #1

Neka je a_n niz prirodnih brojeva definiran preko:
a_1=1,
a_{2k}=a_k,
a_{2k+1}=a_k+1.
Koliko postoji prirodnih brojeva n između 1 i 2016^{2016} (uključujući) takvih da je a_n=a_{n+1} ? Ispišite ostatak pri dijeljenju sa 100.