Vrijeme: 17:41

Do I feel lucky? Well, do ya, punk? #1

Koliko ima prirodnih brojeva n > 1 takve da za svaki prirodan broj k > 1 manji od n vrijedi: ako je k relativno prost s n, k je prost.