Vrijeme: 06:17

Polinomi #3

Neka je P(x) polinom s realnim koeficijentima takav da za sve nenegativne cijele n vrijedi:

P(n)P(2n^{2})=P(2n^{3}+n).

Ako je P(0) = 1 i P(1) + P(2) = 641, koliko je P(3)?