Vrijeme: 10:22

Geometrija #5

Četiri kružnice k_A, k_B, k_C i k jednakog radijusa dane su u unutrašnjosti trokuta ABC tako da k_A dodiruje AB i AC, k_B dodiruje AB i BC, k_C dodiruje AC i BC, a k dodiruje k_A,  k_B i k_C izvana.

Ako su stranice trokuta ABC duljina 13, 14 i 15, koliki je radijus kružnica?