Vrijeme: 17:26

Polinomi #1

Zadan je polinom s realnim koeficijentima P(x) takav da za sve realne x vrijedi xP(x - 1) = (x - 8)P(x).

Ako je P(10) = 1, koliko je P(-2)?