Vrijeme: 17:54

Polinomi #5

Koliko polinoma P(x) s cjelobrojnim koeficijentima stupnja najviše 5 zadovoljava 0 \le P(x) < 120 za sve cjelobrojne 0 \le x \le 5?