Vrijeme: 06:16

Nejednakosti #3

Ako je f polinom stupnja 2 s realnim koeficijentima za kojeg je |f(0)| \leq 1, |f(1)| \leq 1, |f(-1)| \leq 1, koja je maksimalna moguća vrijednost |f(x)| na intervalu |x| \leq 1?