Vrijeme: 12:17

Male koale #1

Mala koala Nala pojede jedan eukaliptus za 10 sati. Njezini brat i sestra svaki jedu dva puta brže. Za koliko će sati svo troje njih pojesti eukaliptus?