Vrijeme: 10:49

Male koale #5

Mala koala Nala u šumi je pronašla 7 jednakih, pravilnih igraćih kocaka (igraće kocke na nasuprotnim stranicama uvijek imaju zbroj 7). Odlučila ih je sve spojiti u jednu konstrukciju, ali ne bilo kako nego po unaprijed određenom pravilu: smije spojiti bilo koje kocke, ali stranice koje se dodiruju moraju imati isti broj točkica. Nakon toga, zamolila je svog brata Mata da prebroji sve točkice vidljive na dobivenoj konstrukciji. Koji je najmanji broj koji je Mat mogao izbrojati?