Vrijeme: 07:14

Male koale #4

Mala koala Nala i njezin brat Mat upoznali su dva vombata. Na svojem putu do igrališta moraju prijeći rijeku, no imaju samo jedan mali čamac. Čamcem se istovremeno mogu voziti ili Nala i Mat ili jedan vombat. Matematičarka Nala ne dopušta da se rijeka prijeđe u više pokušaja nego što je najmanje potrebno. Koliko je najmanje prijelaza čamca potrebno da svi prijeđu na drugu stranu rijeke?

Pojašnjenje: Nala i Mat se mogu voziti odvojeno.
Pojašnjenje #2: Mogu se voziti ili po jedna bilo koja osoba, ili Nala i Mat zajedno.