Vrijeme: 18:50

Biram, kombiniram #5

U jednoj noći dolazi 10^{2016} ljudi u bar jedan po jedan. Kada netko dođe, svi međusobno jednom nazdrave tako da kucnu čaše (svaki par ljudi u baru). Koliko je bilo kuckanja tijekom cijele noći?

Ispišite odgovor modulo 1\,000\,000\,007.