Vrijeme: 19:50

Vjerojatnost #3

Na prvo predavanje MNM-a subotom došla je jedna cura i jedan dečko. Svake subote jedan od učenika koji su bili na predavanju je nasumce odabran i ima zadatak da na iduće predavanje dovede nekog novog. Ako je taj učenik cura, ona će dovesti svoju prijateljicu. Ako je dečko, dovesti će prijatelja. Kolika je šansa da će na 2016. predavanju biti manje od 1000 cura?