Vrijeme: 17:00

Teške geometrije s kružnicama #4

Neka je \Omega kružnica i neka su \omega_1, \omega_2, \omega_3 i \omega_4 (u tom poretku) četiri ne-presijecajuće kružnice koje leže unutar kružnice \Omega i dodiruju ju. Neka je t_{ij} duljina kraćih vanjskih tangenti kružnica \omega_i i \omega_j.

Ako je t_{12}=1, t_{23}=2, t_{34}=3 i t_{41}=4 koliko je t_{13}\cdot t_{24}?