Vrijeme: 06:25

Kocka #5

Nazovimo tri stranice kocke susjednima ako imaju zajednički vrh. Za svaku trojku susjednih stranica nacrtajmo ravninu kroz centre te tri susjedne stranice.

Ako je duljina stranice kocke 1, nađi volumen tijela određenog nacrtanim ravninama.