Vrijeme: 17:37

Kocka #1

Zbroj volumena kocke i trostrukog zbroja duljina svih bridova jednak je dvostrukom oplošju kocke.

Koja je duljina najdulje dijagonale kocke?