Vrijeme: 00:19

Kocka #3

Od kocke duljine brida 1 odrezan je kut tako da rez prolazi kroz tri vrha susjedna odabranom vrhu.

Koja je visina ostatka kocke kada ju položimo na stranicu nastalu rezom?