Vrijeme: 21:51

Nejednakosti #2

Pronađi najveći realni broj c takav da vrijedi \sum_{i=1}^{101}x_i^2\geq cM^2 vrijedi za sve realne nizove x_1,\ldots,x_{101} za koje je x_1+\ldots+x_{101}=0 i M je medijan niza x_1,\ldots,x_{101}.

https://en.wikipedia.org/wiki/Median