Vrijeme: 05:48

Biram, kombiniram #4

Koliko minimalno elemenata treba imati niz kako bismo bili sigurni da ima rastući ili padajući podniz duljine 2016?