Vrijeme: 04:35

Znamenke #4

David voli osmeroznamenkaste brojeve. Yang voli kada su brojevima znamenke poredane strogo padajuće slijeva nadesno, a Liu voli višekratnike od 180.

Koji broj voli David Yang Liu?