Vrijeme: 11:11

Znamenke #3

Dan je troznamenkasti broj kojemu je znamenka stotica za 2 veća od znamenke jedinica. Oduzmemo li od njega broj koji dobijemo tako što mu znamenke napišemo obrnutim redoslijedom, koje sve brojeve možemo dobiti?