Vrijeme: 19:26

Maksimalno bridova #1

Koliko najviše bridova može imati graf od 2016 čvorova bez da ima neparan ciklus?