Vrijeme: 04:45

Maksimalno bridova #4

Koliko najviše može imati bridova graf od 2016 vrhova bez da ima ciklus koji prolazi kroz sve vrhove točno jednom?