Vrijeme: 07:07

Maksimalno bridova #4

Koliko najviše može imati bridova graf od 2016 vrhova bez da ima ciklus koji prolazi kroz sve vrhove točno jednom?