Vrijeme: 02:52

Maksimalno bridova #2

Koliko najviše bridova može imati graf sa 2016 vrhova bez da ima trokut?