Vrijeme: 09:17

I'm Feeling Lucky #1

Ako su a,b,c nenegativni realni brojevi koji nisu svi 0, koja je maksimalna vrijednost izraza \frac{ab^2 + bc^2 + ca^2}{(a + b + c)^3} ?