Vrijeme: 07:14

Nejednakosti #4

Neka su a,b,c pozitivni realni brojevi za koje vrijedi (a+b+c)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)=10.

Koja je minimalna vrijednost izraza (a^2+b^2+c^2)\left(\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}\right)?