Vrijeme: 10:26

Nejednakosti #1

Za realne b > a > 0, koja je minimalna vrijednost izraza b + \frac{1}{a(b - a)}?