Vrijeme: 17:34

Nejednakosti #1

Za realne b > a > 0, koja je minimalna vrijednost izraza b + \frac{1}{a(b - a)}?