Vrijeme: 10:29

Kuhinja #3

Kuhinjski pod ima dimenzije 12\,\text{m} \times 10\,\text{m}. Treba ga popločati kvadratnim pločicama stranice 11\,\text{dm}. (Pločica koja se prereže kako bi stala na kuhinjski pod smije se ponovno upotrijebiti, čak i rezati). Također, poznato je da je uvijek potrebno iskoristiti 30% više materijala.

Radnici popločavaju sve kuhinje u novoizgrađenoj stambenoj zgradi. Ona ima 8 katova. Na svakom katu (u prizemlju nema stanova) ima 5 stanova, s iznimkom stanova na zadnjem katu koji su u potkrovlju i tamo su samo 3 stana. Koliko pločica je potrebno za popločavanje kuhinja svih stanova? (Višak pločica iz jednog stana ne koristi se u drugom stanu.)

Pojašnjenje: Broj katova sa stanovima je 8.