Vrijeme: 18:52

Kuhinja #4

Kuhinjski pod ima dimenzije 9\,\text{m} \times 16\,\text{m}. Treba ga popločati kvadratnim pločicama stranice 17\,\text{dm}. (Pločica koja se prereže kako bi stala na kuhinjski pod smije se ponovno upotrijebiti, čak i rezati). Također, poznato je da je uvijek potrebno iskoristiti 15% više materijala.

Radnici popločavaju sve kuhinje u novoizgrađenoj stambenoj zgradi. Ona ima 10 katova. Na svakom katu (u prizemlju nema stanova) ima 4 stana, s iznimkom stanova na zadnjem katu koji su u potkrovlju i tamo su samo 2 stana. (Višak pločica iz jednog stana ne koristi se u drugom stanu.)

Ti isti radnici naručuju pločice iz tvornice, koje pakiraju pločice u pakete. U svakom paketu nalaze se 23 pločice. (Stanovi mogu međusobno dijeliti pakete pločica). Koliko najmanje paketa moraju naručiti?