Vrijeme: 16:54

Zadatci s margina stranica #1

Koliko rješenja u cijelim brojevima ima jednadžba x^2 - y^2 = 17 ?