Vrijeme: 11:13

Zadatci s margina stranica #2

Koliko rješenja u cijelim brojevima ima jednadžba x^2 + y^2 = 169 ?