Vrijeme: 06:44

Zadatci s margina stranica #3

Koliko rješenja u cijelim brojevima ima jednadžba x^3 - y^3 = 19 ?