Vrijeme: 06:43

Zadatci s margina stranica #4

Koliko rješenja u cijelim brojevima ima jednadžba x^3 + y^3 = 343 ?