Vrijeme: 17:34

Zadatci s margina stranica #4

Koliko rješenja u cijelim brojevima ima jednadžba x^3 + y^3 = 343 ?