Vrijeme: 04:10

Zadatci s margina stranica #5

Koliko rješenja u cijelim brojevima ima jednadžba x^4 + y^4 = 1\ 000 \ 000 ?