Vrijeme: 01:02

Sokovi s puno vitamina #1

Neka d(n) označava broj djelitelja broja n. Neka je F(n) zadano formulom: F(n) = \sum_{k | n} d(k). Dakle, za sve djelitelje k broja n u sumu pribrojimo vrijednost d(k).

Izračunaj ostatak pri dijeljenju broja F(1000000000) s brojem 1000000007.